Levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen die zijn onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles

Met Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1793 wordt onder meer een lijst vastgesteld van
levensmiddelen en diervoeders van niet-dierlijke oorsprong uit bepaalde derde landen
die zijn onderworpen aan een tijdelijke verhoging van de officiële controles bij
binnenkomst in de Unie. Deze verordening wordt nu gerectificeerd.