Nieuwe EU verordening over transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

Met een nieuwe EU verordening worden de algemene doelstellingen en beginselen van
risicocommunicatie in de voedselketen vastgesteld, rekening houdend met de
respectieve rollen van de risicobeoordelaars en –managers.