Noodmaatregelen voor Spaanse peper en producten daarvan

De invoer van Spaanse peper en producten daarvan is verboden tenzij de zending
vergezeld gaat van een analyserapport waaruit blijkt dat het product geen Soedan I,
Soedan II, Soedan III, Scarlet Red of Soedan IV bevat. Bij het ontbreken van een
dergelijk rapport moet de in de Gemeenschap gevestigde importeur het product laten
onderzoeken of het niet een of meer van deze stoffen bevat. Totdat het analyserapport
beschikbaar is blijft het product onder toezicht. Producten die een of meer van
genoemde stoffen bevatten worden vernietigd.