NVWA werkwijze documentencontrole import in verband met COVID-19

Als gevolg van de uitval van het luchtverkeer vanwege COVID-19, is het niet altijd
mogelijk om op korte termijn de originele gezondheidscertificaten en
vangstcertificaten in Grenscontroleposten bij de NVWA in te dienen voor
documentencontrole. Om het importproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt
er tijdelijk op verzoek documentencontrole op kopie uitgevoerd.