Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden 2

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. De goedkeuring van de werkzame stof
desmedifam is niet verlengd. De goedkeuringen van de werkzame stoffen
tolclofos-methyl en van dimethenamid-p zijn verlengd. De werkzame stof
florpyrauxifenbenzyl is goedgekeurd.