Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een kennisgeving gedaan van toegelaten
middelen, van een zienswijzeprocedure en van een beslissing op een bezwaarschrift.
Het op de markt aanbieden en het gebruik van de biociden VectoMax G en Aqua-K-Othrine
is verlengd voor België.