Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een kennisgeving gedaan van toegelaten
middelen. Er is een beslissing op bezwaarschrift gedaan, er is een tijdelijke
vrijstelling verleend voor Benevia.