Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - thiacloprid en propiconazool

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. De goedkeuring voor thiacloprid wordt niet
verlengd. De termijn voor het verstrijken van de goedkeuring van propiconazool voor
gebruik in biociden van productsoort 8 is verlengd tot en met 31 maart 2021.