Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden- Verlenging goedkeuringsperiode van werkzame stoffen

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. De goedkeuringsperiode is voor een groot
aantal werkzame stoffen verlengd.