Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. De goedkeuring van de werkzame stof
Phlebiopsis gigantea stammen VRA 1835, VRA 1984 en FOC PG 410.3 is verlengd. Koemelk
is goedgekeurd als basisstof.