Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten. De goedkeuring van de werkzame stof Purpureocillium lilacinum stam 251, is verlengd.