Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Closer

Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de
communautaire bepalingen is toegelaten. Er is een tijdelijke vrijstelling verleend
voor Closer.