Overbrenging van afvalstoffen (rectificatie)

Er is een rectificatie gepubliceerd. De rectificatie betreft afgedankte motorvoertuigen.