Rectificatie wijziging GN 2019 met betrekking tot Aanvullende aantekening (GN) bij hoofdstuk 76

In PbEU L 152 van 11 juni 2019 is een rectificatie bekend gemaakt van de
Nederlandse taal versie van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1602 (GN 2019) ter zake
van de "Aanvullende aantekening (GN)", punt 2 bij hoofdstuk 76.