Regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen

Er is wijziging gebracht in de lijst van derde landen waarvan de productiesystemen en
de controlemaatregelen voor de biologische productie van landbouwproducten als
gelijkwaardig zijn erkend en in de lijst van de controlerende autoriteiten en de
controleorganen.