Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach)

Er is een rectificatie gepubliceerd. Het betreft chroomtrioxide, kaliumdichromaat en
natriumdichromaat.