Specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak; beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

Voor Irak is een entiteit geschrapt van de lijst van personen en entiteiten waarvan
de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren. Voor Libië is de lijst
met entiteiten vervangen.