Systeem ter bescherming van EU-ondernemingen tegen invoer met dumping of subsidiëring functioneert goed

De Europese Rekenkamer heeft bekend gemaakt dat Speciaal verslag nr. 17/2020 met
betrekking tot handelsbeschermingsinstrumenten is gepubliceerd.