Toezicht, de fytosanitaire controles en de te nemen maatregelen met betrekking tot houten verpakkingsmateriaal voor het vervoer van goederen van oorsprong uit bepaalde derde landen

Houten verpakkingsmateriaal van iedere zending van de specifieke goederen wordt vanaf
het moment van binnenkomst in het douanegebied van de Unie onderworpen aan
douanetoezicht en aan toezicht door de verantwoordelijke officiële instanties als
bedoeld in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 2000/29/EG.