Tweede reiniging en ontsmetting van terugkomende vervoermiddelen verplicht in verband met Afrikaanse varkenspest

In verband met de verspreiding van Afrikaanse varkenspest in landen in Centraal en
Oost Europa moeten vervoermiddelen voor varkens, runderen, schapen, geiten of herten
die terugkomen uit EU-risicolanden of uit landen buiten de EU onmiddellijk na
binnenkomst in Nederland een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) ondergaan op
een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.