Uitvoeringsregeling zeevisserij

Er is wijziging gebracht in de Uitvoeringsregeling zeevisserij. Door middel van de
wijzigingsregeling wordt o.a. uitvoering gegeven aan een aantal onlangs vastgestelde
wijzigingen van de zogenoemde verordening vangstmogelijkheden.