Uitvoervergunning voor persoonlijke beschermingsmiddelen

Een aantal landen is uitgezonderd van het exportverbod.