Vangstcertificaten voor visserijproducten

De Verenigde Staten hebben het exemplaar van het vangstcertificaat van de Verenigde
Staten herzien.