Vangstmogelijkheden 2019 voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee

Voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de Oostzee zijn de
vangstmogelijkheden voor 2019 vastgesteld.