Vaststelling van de maximumgehalten aan perchloraat in bepaalde levensmiddelen

De huidige chronische en kortetermijnblootstelling aan perchloraat kan mogelijk een
punt van zorg voor de menselijke gezondheid vormen.

Het is derhalve passend maximumgehalten aan perchloraat vast te stellen, zowel voor
levensmiddelen die hoge gehalten aan perchloraat bevatten als voor levensmiddelen die
relevant zijn met betrekking tot de mogelijke blootstelling van kwetsbare groepen van
de bevolking.