Voorschriften en technische specificaties voor de onbruikbaarmaking van vuurwapens in de Unie

De vastgestelde voorschriften betreffende onbruikbaarmaking van vuurwapens zijn in
overeenstemming gebracht met de nieuwe voorschriften betreffende onbruikbaarmaking
die bij Richtlijn (EU) 2017/853 zijn geïntroduceerd.