Wijziging diverse sanctieregelingen

Er is wijziging gebracht in diverse sanctieregelingen. Het betreft aanpassing aan
communautaire bepalingen.