Wijziging Uitvoeringsregeling zeevisserij

De nationale bepalingen zijn aangepast aan de communautaire maatregelen.