Wijzigingen in de lijsten van erkende buitengrensinspectieposten van de EU-lidstaten (rectificatie).

De lijst van erkende BIP’s, opgenomen in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG, werd
gewijzigd en aangevuld voor drie EU-lidstaten met Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/719
van de Commissie. Dat besluit wordt nu gerectificeerd.