Wijzigingen in de lijsten van erkende buitengrensinspectieposten van de EU-lidstaten

De lijst van erkende BIP’s, opgenomen in bijlage I bij Beschikking 2009/821/EG, wordt
gewijzigd voor zes EU-lidstaten.