Niet-fiscale maatregelen

  • De geldigheidsduur van de goedkeuring van een groot aantal werkzame stoffen is verlengd. De werkzame stof waterig extract van de gekiemde zaden van zoete Lupinus albus is goedgekeurd. De voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof prosulfuron zijn gewijzigd.

  • Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/582 van 9 april 2021 heeft de Commissie de instelling bekendgemaakt van een voorlopig antidumpingrecht op gewalste platte aluminiumproducten van oorsprong uit de Volksrepubliek China.

  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/625 van de Commissie bevat de voorschriften voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van onder meer (bereide) slakken, samengestelde producten en casings. Deze voorschriften worden nu met ingang van 21 april 2021 aangepast.

  • De bijlage bij Verordening (EU) nr. 609/2013 bevat een Unielijst van stoffen die mogen worden toegevoegd aan voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.

    Calcium-L-methylfolaat wordt opgenomen in die lijst als bron van folaat in die categorieën van levensmiddelen omdat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft geconcludeerd dat dat geen gevaar oplevert.

  • Met ingang van 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsverordening, Verordening (EU) nr. 2016/429, van toepassing. Deze verordening wordt in Nederland uitgevoerd op grond van de Wet dieren. De verordening laat voor sommige onderwerpen ruimte aan EU lidstaten om aanvullende regels te stellen. De nationale regels worden nu deels opgenomen in een nieuwe algemene maatregel van bestuur, het Besluit diergezondheid. De overige regels worden opgenomen in de reeds bestaande besluiten, namelijk het Besluit houders van dieren, het Besluit dierlijke producten, het Besluit diergeneesmiddelen en Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren.