Niet-fiscale maatregelen

 • In PbEU L 107 van 28 april 2005 is een rectificatie verschenen op Verordening
  (EG) nr. 2143/2004, waarbij Verordening (EG) nr. 74/2004 tot instelling van een
  definitief compenserend recht op katoenhoudend beddenlinnen uit India werd gewijzigd.

  De rectificatie betreft de naam van een in de lijst van producenten/exporteurs
  vermeld bedrijf.

 • Bij Verordening (EG) nr. 426/2005 (PbEU L 69 van 16 maart 2005) is met ingang
  van 17 maart 2005 een voorlopig antidumpingrecht ingesteld op afgewerkte weefsels van
  polyesterfilamentgarens uit China (GN-codes 5407 52 00,
  5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 en
  ex 5407 69 90). Het recht is van toepassing voor een periode van zes
  maanden.

 • In PbEU C 101 van 27 april 2005 is bekendgemaakt dat een onderzoek wordt
  ingeleid betreffende de antidumpingmaatregelen op natriumcyclamaat uit China.

 • In PbEU C 101 van 27 april 2005 is medegedeeld dat een procedure wordt
  ingeleid voor een tussentijdse herziening van de antidumpingmaatregelen die van
  toepassing zijn op sulfanilzuur onder andere uit India en voor de compenserende
  maatregelen die van toepassing zijn op sulfanilzuur uit India.

 • Er zijn noodmaatregelen vastgesteld met betrekking tot het niet-toegelaten genetisch
  gemodificeerde organisme 'Bt10' in maïsproducten. Deze noodmaatregelen houden in dat
  zendingen van bepaalde producten afkomstig uit de Verenigde Staten slechts in de
  handel mogen worden gebracht indien een analyserapport wordt verstrekt waaruit blijkt
  dat de producten geen genetisch gemodificeerde 'Bt10'-maïs bevatten. Het
  analyserapport moet overeenkomstig internationaal erkende normen worden afgegeven
  door een erkend laboratorium. De verplichting om te bewijzen dat de besmette
  producten niet in de handel worden gebracht, ligt bij de exploitant die
  verantwoordelijk is voor het voor het eerst in de handel brengen.