Niet-fiscale maatregelen

 • In PbEU L 65 van 3 maart 2004 is Verordening (EG) nr. 396/2004 gepubliceerd,
  tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de
  antidumpingmaatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 964/2003 van de
  Raad ten aanzien van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of staal, van
  oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China door verzending van deze hulpstukken
  voor buisleidingen, van ijzer of staal, vanuit Indonesië, al dan niet aangegeven als
  van oorsprong uit Indonesië, en tot registratie van deze invoer.

 • In PbEU C 54 van 2 maart 2004 is een bericht gepubliceerd tot aanpassing van
  de lijst van onderzochte partijen met betrekking tot de vrijstelling van het
  uitgebreide antidumpingrecht op de invoer van bepaalde delen van rijwielen van
  oorsprong uit de Volksrepubliek China.

 • Er zijn bepalingen vastgesteld voor de herverdeling van de niet-benutte hoeveelheden
  van de kwantitatieve contingenten die in 2003 van toepassing waren op bepaalde
  producten uit China. Aanvragen voor een invoervergunning kunnen tot en met 10 maart
  2004 om 15.00 uur (plaatselijke tijd te Brussel) worden ingediend bij de bevoegde
  instanties in de lidstaten.

 • Het in de handel brengen in de Gemeenschap van zaaizaad van zomerrassen van tuin- en
  veldbonen (Vicia faba L.) dat inzake de minimumkiemkracht niet voldoet aan bepaalde
  eisen was onder voorwaarden toegestaan tot en met 15 februari 2004; deze toestemming
  is verlengd tot en met 31 maart 2004.

 • Vanwege de uitbraak van aviaire influenza in de Verenigde Staten van Amerika is met
  onmiddellijke ingang de invoer van levend pluimvee, loopvogels, gekweekt en vrij
  vederwild en broedeieren van deze soorten uit de Verenigde Staten opgeschort. De
  invoer van andere vogels dan pluimvee, met inbegrip van gezelschapsvogels onder
  begeleiding van hun eigenaar, uit de Verenigde Staten van Amerika in de Gemeenschap
  is eveneens opgeschort. De invoer in de Gemeenschap vanuit de Verenigde Staten van
  vers vlees van pluimvee, loopvogels, gekweekt en vrij vederwild, vleesbereidingen en
  vleesproducten van of met vlees van die soorten dat verkregen is van vogels die na 27
  januari 2004 zijn geslacht, en van consumptie-eieren worden opgeschort. De invoer van
  vleesproducten van pluimvee van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika die een
  hittebehandeling hebben ondergaan bij een temperatuur van ten minste 70 °C in het
  gehele product, toegestaan.