Niet-fiscale maatregelen

 • Bij Verordening (EG) nr. 398/2004 (PbEU L 66 van 4 maart 2004) is met ingang
  van 5 maart 2004 een definitief antidumpingrecht ingesteld op silicium uit de
  Volksrepubliek China.

 • In PbEU L 65 van 3 maart 2004 is Verordening (EG) nr. 395/2004 gepubliceerd,
  tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de
  antidumpingmaatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 964/2003 van de
  Raad ten aanzien van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of staal, uit
  onder meer de Volksrepubliek China door verzending van deze hulpstukken voor
  buisleidingen, van ijzer of staal, vanuit Sri Lanka, al dan niet aangegeven als van
  oorsprong uit Sri Lanka, en tot registratie van deze invoer.

 • In PbEU L 65 van 3 maart 2004 is Verordening (EG) nr. 396/2004 gepubliceerd,
  tot opening van een onderzoek naar de mogelijke ontduiking van de
  antidumpingmaatregelen die werden ingesteld bij Verordening (EG) nr. 964/2003 van de
  Raad ten aanzien van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of staal, van
  oorsprong uit onder meer de Volksrepubliek China door verzending van deze hulpstukken
  voor buisleidingen, van ijzer of staal, vanuit Indonesië, al dan niet aangegeven als
  van oorsprong uit Indonesië, en tot registratie van deze invoer.

 • In PbEU C 54 van 2 maart 2004 is een bericht gepubliceerd tot aanpassing van
  de lijst van onderzochte partijen met betrekking tot de vrijstelling van het
  uitgebreide antidumpingrecht op de invoer van bepaalde delen van rijwielen van
  oorsprong uit de Volksrepubliek China.

 • Er zijn bepalingen vastgesteld voor de herverdeling van de niet-benutte hoeveelheden
  van de kwantitatieve contingenten die in 2003 van toepassing waren op bepaalde
  producten uit China. Aanvragen voor een invoervergunning kunnen tot en met 10 maart
  2004 om 15.00 uur (plaatselijke tijd te Brussel) worden ingediend bij de bevoegde
  instanties in de lidstaten.