Niet-fiscale maatregelen

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van alle soorten wapentuig en aanverwant
  materiaal, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting,
  paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, aan Irak door onderdanen van de
  lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van schepen
  of vliegtuigen die hun vlag voeren is verboden, ongeacht of die zijn oorsprong vindt
  op hun grondgebied of niet. Dit verbod is niet van toepassing op de verkoop,
  levering, overdracht of uitvoer van wapentuig en aanverwant materiaal dat door de
  regering van Irak of de bij Resolutie 1511 (2003) van de Veiligheidsraad ingestelde
  multinationale troepenmacht is benodigd; hiervoor is een vergunning vereist.

 • Het model van het veterinaire certificaat voor het intracommunautaire handelsverkeer
  in fokschapen en fokgeiten en het model van het veterinaire certificaat voor de
  invoer van als huisdier gehouden schapen en geiten uit derde landen zijn gewijzigd.

 • De kwantitatieve maxima zijn in verband met de toetreding van de nieuwe lidstaten
  verhoogd.

 • Voor de periode van 21 augustus 2004 tot en met 31 december 2004 moet bij invoer van
  bepaalde ijzer- en staalproducten uit Kazachstan een toezichtdocument worden
  overgelegd. Bovendien moet een uitvoerdocument zijn afgegeven door de bevoegde
  autoriteiten in Kazachstan.

 • De Commissie heeft mededeling gedaan van de wijze waarop voor bepaalde stoffen die de
  ozonlaag afbreken aanvragen moeten worden ingediend voor invoer- of
  uitvoervergunningen alsmede voor verzoeken tot gebruik van die stoffen.