Niet-fiscale maatregelen

  • In PbEU C 118 van 7 april 2021 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd waarin richtsnoeren zijn opgenomen voor aanvragen tot terugbetaling van antidumpingrechten. Met de richtsnoeren wordt beoogd aan de partijen in een terugbetalingsprocedure uiteen te zetten aan welke voorwaarden een aanvraag moet voldoen, welke termijnen in acht moeten worden genomen en uit welke stappen de terugbetalingsprocedure bestaat.

  • Op 29 maart 2021 heeft het Verenigd Koninkrijk de aanwezigheid van HPAI van het subtype H5N1 op een pluimveebedrijf in East Staffordshire bevestigd. Als gevolg van die uitbraak zijn de verdere regionalisering en de consequenties ervan voor de invoer van pluimvee(producten) uit het VK opgenomen in Verordening (EG) nr. 798/2008.

  • Op 7 april is in de Staatscourant een overzicht gepubliceerd van vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen die in de maand maart zijn ingeschreven of gewijzigd.

  • De Commissie heeft bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/563 van 31 maart 2021 de geldigheid van bepaalde beschikkingen inzake bindende oorsprongsinlichtingen ingetrokken.

  • Verordening (EU) nr. 2016/429, van toepassing. De nieuwe Europese regelgeving, de uitvoerende en de aanvullende nationale regelgeving over diergezondheid worden uitgevoerd op grond van de Wet dieren. In 2013 is bij de inwerkingtreding van de Wet dieren in afwachting van de totstandkoming en invoering van de nieuwe EU diergezondheidsregelgeving ervoor gekozen om de onderdelen van die wet met betrekking tot diergezondheid uit te stellen, en zolang de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren voor dit onderwerp in stand te laten. Nu is het moment gekomen om deze onderdelen van de Wet dieren, waaronder regels over de diergezondheidsheffing, alsnog in werking te laten treden.