Niet-fiscale maatregelen

  • Er is wijziging gebracht in een aantal Warenwetbesluiten in verband met de uitvoering van communautaire bepalingen.

  • Een gewasbeschermingsmiddel mag alleen worden ingevoerd wanneer het overeenkomstig de communautaire bepalingen is toegelaten. De goedkeuring van de werkzame stof benfluralin is niet verlengd.

  • Iedere maand bespreken vertegenwoordigers van EU-lidstaten en het Europese bedrijfsleven met de Europese Commissie (DG TRADE) veel voorkomende handelsbelemmeringen met landen buiten de EU. Ook Nederland is hierbij vertegenwoordigd. Door middel van een ECHO bericht is een oproep voor input opgesteld.

  • In Polen hebben zich nieuwe uitbraken van Afrikaanse varkenspest voorgedaan. Om te voorkomen dat de handel in de Unie onnodig wordt verstoord en dat derde landen ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen opwerpen, worden de besmette zones in die landen nu op het niveau van de Unie omschreven.

  • Opnieuw hebben het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten de Europese Commissie in kennis gesteld van uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee.

    De binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van de genoemde landen beperkende maatregelen zijn vastgesteld in verband met de recente uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza, mag daarom niet langer worden toegestaan.