Niet-fiscale maatregelen

 • Bij Besluit nr. 2004/600/EG (PbEU L 271 van 19 augustus 2004) is de
  verbintenis van Leading Synthetics Pty Ltd, aangeboden in het kader van de
  antidumpingprocedure betreffende de invoer van polyethyleentereftalaat uit o.m.
  Australië, aanvaard.

 • Bij Verordening (EG) nr. 1467/2004 is een definitief antidumpingrecht ingesteld op
  polyethyleentereftalaat uit Australië en de Volksrepubliek China. Tevens wordt bij
  deze verordening het voorlopige antidumpingrecht op polyethyleentereftalaat uit
  Australië en de Volksrepubliek China definitief geïnd. Ook wordt de procedure
  beëindigd betreffende polyethyleentereftalaat uit Pakistan. De bedragen die uit
  hoofde van het voorlopige recht als zekerheid waren gesteld, worden vrijgegeven.

 • In PbEU C 208 van 18 augustus 2004 is een bericht gepubliceerd betreffende de
  antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op polyesterstapelvezels uit de
  Republiek Korea. Op de onderneming Huvis Corporation is een individueel
  antidumpingrecht van toepassing.  De adreswijziging van de onderneming is niet
  van invloed op deze antidumpingmaatregel.

 • In PbEU C 207 van 17 augustus 2004 is een bericht gepubliceerd inzake de
  inleiding van een herzieningsprocedure bij het vervallen van de
  antidumpingmaatregelen ten aanzien van stalen kabels uit de Volksrepubliek China,
  India, Zuid-Afrika en Oekraïne.

 • De Commissie heeft de lidstaten opgedragen om met onmiddellijke ingang de invoer van
  levende loopvogels en van broedeieren van deze soorten uit Zuid-Afrika op te
  schorten. De invoer van andere vogels, met inbegrip van gezelschapsvogels onder
  begeleiding van hun eigenaar, uit Zuid-Afrika wordt eveneens opgeschort. Voorts wordt
  de invoer uit Zuid-Afrika van vers vlees van loopvogels en gekweekt en vrij vederwild
  en van vleesbereidingen en vleesproducten van of met vlees van die soorten dat
  verkregen is van vogels die na 16 juli 2004 zijn geslacht, opgeschort.