Niet-fiscale maatregelen

 • Er zijn inrichtingen toegevoegd aan de lijsten van inrichtingen in derde landen van
  waaruit de lidstaten vlees van gekweekt wild, konijnenvlees en vlees van loopvogels
  mogen invoeren.

 • Met ingang van 18 augustus 2004 zullen de antidumpingmaatregelen op staalkabel uit
  Mexico komen te vervallen.

 • In PbEU C 203 van 11 augustus 2004 is melding gemaakt van de inleiding van een
  antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde hulpstukken voor
  buisleidingen uit Taiwan en Vietnam

 • De beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene
  Aziatische landen zijn verlengd tot 15 december 2004.

 • De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van alle soorten wapentuig en aanverwant
  materiaal, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting,
  paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, aan Irak door onderdanen van de
  lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruikmaking van schepen
  of vliegtuigen die hun vlag voeren is verboden, ongeacht of die zijn oorsprong vindt
  op hun grondgebied of niet. Dit verbod is niet van toepassing op de verkoop,
  levering, overdracht of uitvoer van wapentuig en aanverwant materiaal dat door de
  regering van Irak of de bij Resolutie 1511 (2003) van de Veiligheidsraad ingestelde
  multinationale troepenmacht is benodigd; hiervoor is een vergunning vereist.