Niet-fiscale maatregelen

 • Bij Verordening (EG) nr. 523/2005 (PbEU L 84 van 2 april 2004) wordt een
  procedure ingeleid ten behoeve van een nieuwe exporteur, voor de herziening van de
  definitieve antidumpingrechten op polyethyleentereftalaat (PET) uit (o.m.) China.
  Daarnaast worden het recht ten aanzien van de invoer door een Chinese exporteur
  ingetrokken. De invoer van het desbetreffende product zal worden geregistreerd voor
  een periode van negen maanden.

 • De bestaande overeenkomst inzake de handel in textielproducten met de Republiek
  Belarus zal mogelijk met een jaar worden verlengd. De formele procedures zijn echter
  nog niet afgerond.

 • De nationale bepalingen zijn aangepast aan Beschikking (EG) nr. 2005/194; de
  maatregelen voor Japan en Zuid-Korea zijn vervallen. Voor Cambodja, China, Indonesië,
  Laos, Maleisië, Pakistan, Thailand en Vietnam zijn de maatregelen verlengd.

 • Met ingang van 1 april 2005 is het systeem van tarieven dat de Plantenziektenkundige
  Dienst voor haar werkzaamheden in rekening brengt ingrijpend gewijzigd. Met ingang
  van 1 juli 2005 zullen ook kosten in rekening worden gebracht als niet van CLIENT
  gebruikgemaakt wordt.

 • In PbEU C 77 van 31 maart 2005 is een mededeling gepubliceerd inzake de
  inleiding van

  een antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde naadloze buizen en
  pijpen, van ijzer of staal, uit Kroatië, Oekraïne, Roemenië en Rusland,

  een tussentijdse procedure voor de eventuele herziening van de antidumpingrechten op
  bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of niet-gelegeerd staal uit, onder
  andere, Roemenië en Rusland en

  een tussentijdse procedure voor de eventuele herziening van de antidumpingrechten op
  bepaalde naadloze buizen en pijpen, van ijzer of niet-gelegeerd staal, uit Kroatië en
  Oekraïne.