Nieuws

  • Op 8 augustus 2021 heeft de AG bij de Hoge raad een conclusie opgesteld in de zaak 20/01560 betreffende een verzoek om terugbetaling voor de antidumpingrechten en compenserende rechten, omdat in de aangiften abusievelijk geen verwijzing naar bescheidcode D017 was opgenomen. Hierdoor is volgens belanghebbende ten onrechte geen vrijstelling voor de antidumpingrechten en compenserende rechten verleend. De Inspecteur heeft het verzoek om terugbetaling afgewezen en, na gemaakt bezwaar, de beschikking gehandhaafd. De A-G geeft de Hoge Raad in overweging hierover een prejudiciële vraag te stellen.

  • Bij Besluit Nr. 1/2021 van het OZA-EU Comité Douanesamenwerking van 2 augustus 2021 is een afwijking bekend gemaakt van de oorsprongsregels in Protocol 1 bij de Tussentijdse Overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een Economische Partnerschapsovereenkomst tussen staten in oostelijk en zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, in verband met de bijzondere situatie van Mauritius met betrekking tot gezouten snoekmakreel.

  • Er is een drietal tijdelijke vrijstellingen verleend i.v.m. Covid-19.

  • Een aantal bijlagen worden geactualiseerd en een aantal artikelen aangevuld of gecorrigeerd.

  • De Europese Commissie heeft bij Uitvoeringsverordening 2021/530 van 22 maart 2021 de indeling in de Gecombineerde Nomenclatuur vastgesteld van een elektromechanisch toestel voor persoonlijke huidverzorging door geluidspulsaties. Het toestel is ontworpen voor het reinigen van de gezichtshuid door middel van een reinigingsmiddel en trillende borstels. Bij het reinigen van de huid wordt het gezicht als bijkomend effect van de pulsaties gemasseerd. Het toestel vervult de functie van een huishoudelijk gezichtsreinigingstoestel en een massagefunctie, maar deze laatste is slechts ondergeschikt. Het toestel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8509 80 00 als elektromechanische toestellen voor huishoudelijk gebruik, met ingebouwde elektromotor.