Actualisering afschaffing douanerechten overeenkomst met Moldavië

In zijn samenstelling voor handelsvraagstukken heft het Associatiecomité EU -
Republiek Moldavië bij Besluit nr. 1/2020 van 23 januari 2020 de actualisering bekend
gemaakt van bijlage XV (Afschaffing van douanerechten) bij de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun
lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds.