APS – aanpassing waarde kwetsbaarheidsdrempel van de totale invoer in de Unie

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/129 van 26 november 2019 (PbEU L 27
van 31 januari 2020 heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van de
kwetsbaarheidsdrempel als bepaald in bijlage VII, punt 1, onder b), bij Verordening
(EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een
schema van algemene tariefpreferenties.