APS – schrapping begunstigde landen uit lijst algemene regeling

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/128 van 25 november 2019 (PbEU L 27
van 31 januari 2020) heeft de Commissie de wijziging bekend gemaakt van bijlage II
bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende
toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties. Daarbij zijn Nauru, Samoa
en Tonga uit deze lijst geschrapt.