Bericht betreffende preferentiële overeenkomsten die voorzien in een diagonale cumulatie van de oorsprong

In PbEU C 67 van 2 maart 2020 heeft de Commissie een bericht gepubliceerd
over de toepassing van de regionale conventie betreffende de pan-Euro-mediterrane
preferentiële oorsprongsregels of de protocollen betreffende de oorsprongsregels die
voorzien in diagonale cumulatie tussen de partijen bij deze conventie.