Besluit Overeenkomst EU en Japan betreffende een economisch partnerschap gepubliceerd

In PbEU L 330 van 27 december 2018 heeft de Raad Besluit (EU) 2018/1907 van 20
december 2018 gepubliceerd betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de
Europese Unie en Japan betreffende een economisch partnerschap.