Brief Nepluvi gevolgen Associatieakkoord EU en Mercosur voor de Nederlandse pluimveesector

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag, heeft
op 17 december aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag een
reactie op de brief van Nepluvi van 25 juni jl. over de gevolgen van een
Associatieakkoord tussen de Europese Unie (EU) en Mercosur voor de Nederlandse
pluimveesector.