Oorsprong – procedure verlenging overgangsperiode toepassing geregistreerde exporteurs APS

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/750 van 5 juni 2020 heeft de Commissie de
vaststelling gepubliceerd van een procedure voor de verlenging van de in
Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 vastgestelde overgangsperiode voor de
toepassing van het systeem van geregistreerde exporteurs in sommige begunstigde
landen van het stelsel van algemene preferenties