Oorsprong – Rectificatie Besluit 2019/1355 standpunt EU vaststelling Protocol 1 “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve samenwerking

In PbEU L 222 van 26 augustus 2019 is het Besluit (EU 2019/1355 van de Raad
van 15 juli 2019 gepubliceerd betreffende het namens de Europese Unie in te nemen
standpunt in het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische
partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten, anderzijds, over de vaststelling van Protocol 1 betreffende de
definitie van het begrip “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve
samenwerking. In PbEU L 88 van 24 maart 2020 is een rectificatie opgenomen.