Oorsprong – statistische informatie-uitwisseling verhandelde producten tussen EU-Marokko

In PbEU L 98 van 31 maart 2020 is Besluit Nr. 1/2020 van het
Associatiecomité EU-Marokko van 16 maart 2020 bekend gemaakt betreffende de
informatie-uitwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko Door de EU
zullen gegevens worden verstrekt betreffende de verhandeling van naar het Koninkrijk
Marokko uitgevoerde producten naar douanecode, volume en waarde voor zover die
gegevens over de productie van bepaalde productie beschikbaar zijn. Van zijn kant,
zal het Koninkrijk Marokko over transparante en betrouwbare statistische gegevens
over de uitvoer van de Europese Unie naar het Koninkrijk Marokko beschikken.