Oorsprong - aanneming Protocol 1 definitie begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

In PbEU L 49 van 21 februari 2020 is het Besluit nr. 2/2019 van 2 december
2019 gepubliceerd van het EPO-comité dat is opgericht bij de tijdelijke economische
partnerschapsovereenkomst tussen ivoorkust, enerzijds, en de europese gemeenschap en
haar lidstaten, anderzijds betreffende de aanneming van protocol 1 betreffende de
definitie van het begrip “producten van oorsprong” en de methoden van administratieve
samenwerking.